Diensten

Regel nu uw pensioen voor later

 

Ondersteuning pensioencommunicatie

Ondersteuning pensioencommunicatie:

De meeste mensen denken niet of nauwelijks aan hun verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Pensioen bijvoorbeeld wordt vaak gezien als iets dat nog heel ver weg en moeilijk te begrijpen is of ‘iets’ is waar je toch niks aan kan doen. Het is jammer als er te weinig waardering en begrip is voor uw verzekerbare arbeidsvoorwaarden.

Felixx. biedt de mogelijkheid om uw collega’s periodiek te informeren over het arbeidsvoorwaardenpakket dat u hen aanbiedt. Hiermee kunt u uw collega’s onder meer bewuster maken over de gevolgen voor hun pensionering. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat het aandeel pensioenbewusten twee keer zo hoog is bij de medewerkers die via hun werkgever zijn geïnformeerd. In plaats van deelnemers die niet via hun werkgever worden geïnformeerd over hun pensioen.

Aan de hand van uw wensen en de doelgroep kijken wij naar de mogelijkheden om uw medewerkers te informeren. Wij informeren hen over hun arbeidsvoorwaarden in het algemeen en de verzekerbare arbeidsvoorwaarden in het bijzonder.

Wij bieden daarvoor onder meer de volgende mogelijkheden:

Presentatie aan het personeel

Bij de introductie of een wijziging van één of meerdere verzekerbare arbeidsvoorwaarden kan een presentatie aan uw medewerkers het begrip voor de aanpassing vergroten. Door de ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen kunnen eventuele onduidelijkheden direct opgepakt worden.

Individuele gesprekken met de medewerkers

Via persoonlijke gesprekken kan er dieper worden ingegaan op de specifieke situatie van de betreffende medewerker. Maar ook over de invloed van de aanpassing of introductie van de verzekerbare arbeidsvoorwaarden. De ervaring is dat deze gesprekken zeer gewaardeerd worden en veel onduidelijkheden wegnemen.

Individuele gesprekken

Individuele gesprekken

Schriftelijke uitleg pensioenregeling

Door uw medewerkers schriftelijk te informeren over de nieuwe of gewijzigde arbeidsvoorwaarden kunt u gemakkelijk alle werknemers in één keer informeren. Door de schriftelijke uitleg te laten tekenen kunt u ook voor uw personeelsdossiers vastleggen dat de medewerkers zijn geïnformeerd en akkoord zijn met de aanpassing.

Cijfermatig overzicht pensioenrechten

Ter ondersteuning van de bovengenoemde communicatie mogelijkheden is het ook mogelijk om voor uw medewerkers een overzicht op te stellen over hun inkomen bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensionering.

 

Contactaanvraag: Ondersteuning pensioencommunicatie

8 + 9 =

Bel mij een keer tijdens kantooruren:

5 + 5 =

De bijeenkomst met Felixx. hebben wij als bijzonder prettig ervaren. Mensgericht, helder en met de nodige humor zijn onze mensen meegenomen in het verhaal.

Bart Riet

Directeur, Stichting Kanjertraining