Diensten

Regel nu uw pensioen voor later

 

Pensioenadvies bij reorganisaties

Reorganisaties

Of het nu voorspoedig gaat of dat u verkeert in economisch mindere tijden, er zijn altijd wel aanleidingen om uw bedrijf te reorganiseren. Soms wordt u er als bedrijf gewoon mee geconfronteerd. Tijdens zo’n reorganisatie komt er veel op u af. De focus is daarbij veelal gericht op de gevolgen die een dergelijk proces op de langere termijn voor de onderneming heeft.

Financiële consequenties op lange termijn

Indien er in het kader van de reorganisatie ook medewerkers ontslagen moeten worden, dient er voor hen persoonlijk ook naar de gevolgen op langere termijn te worden gekeken. Dit geldt ook voor het ouderdoms- en het nabestaandenpensioen. Recentelijk berichtten wij nog over de grote financiële consequenties wanneer dit niet goed geregeld wordt.

Pensioenconsequenties voor de medewerker

Pensioenopbouw is voor iedere medewerker erg belangrijk maar vaak ook een moeilijk te begrijpen materie. Wanneer hij of zij als gevolg van een reorganisatie of na een conflict ontslagen wordt zijn de consequenties voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen vaak niet te overzien. Onder het regime van een ander pensioenfonds kan hij of zij geconfronteerd worden met nadelige gevolgen voor het ouderdoms-en nabestaandenpensioen.

Pensioenadvies bij reorganisaties

Wij adviseren u en uw medewerkers graag over de gevolgen die een afscheid van of overstap naar een andere pensioenregeling zal hebben voor het pensioen. Daarbij maken wij inzichtelijk wat de pensioenverschillen zijn en welke mogelijkheden er vervolgens zijn.

Brede ondersteuning bij reorganisaties

Wij adviseren en begeleiden uw bedrijf vanaf de eerste plannen tot en met de uitvoering van de reorganisatie met betrekking tot pensioenen en verzekerde arbeidsvoorwaarden. Onze advisering en begeleiding omvat zaken als:

Individuele gesprekken

Een eerste gesprek?

Staat u voor een reorganisatie? Nodig ons dan uit voor een eerste inventarisatie van de te nemen stappen inzake pensioenen en verzekerde arbeidsvoorwaarden. Wij ondersteunen u graag.

Contactaanvraag:

Neem met mij contact op over

7 + 8 =

Bel mij s.v.p. terug:

8 + 12 =