Nieuws

Berichten over de dossiers van Felixx. Pensioen Consultants
Pensioenopbouw voor zzp'ers

Pensioenopbouw voor zzp’ers

Op 12 juni 2020 heeft het Kabinet met vakbonden en werkgevers overeenstemming bereikt over de aanpassing van het pensioensysteem. Een jaar na het sluiten van het Pensioenakkoord, is er ook overeenstemming bereikt over de uitwerking van een aantal belangrijke details. Over de pensioenopbouw voor zzp’ers bestaat echter nog veel onduidelijkheid. In dit artikel gaan wij dieper in op de mogelijkheden die zzp’ers hebben om pensioen op te bouwen.

Pensioenpremies

Update: Het pensioenakkoord van 2019

Recent heeft u in het nieuws kunnen vernemen van Minister Koolmees dat er overeenstemming is bereikt over de uitwerking van het in 2019 gesloten Pensioenakkoord. Omdat in ons poldermodel de vakbonden hier ook nog akkoord op moeten geven, is de uitwerking nog niet definitief. Er is een zogenoemde “hoofdlijnennotitie” gepubliceerd waar nog vele details van uitgewerkt moeten worden. Lees gerust verder op onze website.

Payrollpensioen - Bent u al klaar voor de adequate pensioenregeling

Bent u klaar voor de adequate pensioenregeling?

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. In deze wetgeving wordt de payrollwerkgever aangesloten bij de regelgeving die voor gewone arbeidsovereenkomsten geldt. Dit betekent dat u als payrollwerkgever zorg moet dragen voor dezelfde arbeidsvoorwaarden als de arbeidsvoorwaarden die gelden voor een vaste werknemer met een gelijke of gelijkwaardige functie in hetzelfde bedrijf of dezelfde bedrijfstak. Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben payrollwerknemers per 1 januari 2021 dan ook recht op een adequaat pensioen.

Lijfrente-sparen

Lijfrente bank-sparen

Als een werknemer pensioen opbouwt, kan vaak een extra deel van het inkomen ingelegd worden in de pensioenregeling. Deze inleg wordt vervolgens gebruikt om op de pensioenleeftijd extra pensioen aan te kopen. Wist u dat een werknemer die een pensioentekort heeft, dit ook zelf kan oplossen via lijfrente-sparen. Wat is nu verstandig?

Pensioensparen

Extra pensioensparen via de pensioenregeling

Als een werknemer pensioen opbouwt, kan vaak een deel van het inkomen extra ingelegd worden in de pensioenregeling. Deze inleg wordt vervolgens gebruikt om op de pensioenleeftijd extra pensioen aan te kunnen kopen. Wilt u weten hoe dit precies werkt? Lees dan gerust verder.

Felixx.online Nieuwsbrief

De Felixx.Groep verstuurt maandelijks een nieuwsbrief over ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement. Pensioen, verzekerde arbeidsvoorwaarden, verzekeringen en HR problematiek zijn de onderwerpen waarover wij u hiermee up-to-date proberen te houden.

    Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Bel: 035-6982710

Categorieën

Alle berichten